poniedziałek, 20 grudnia 2010

Projekt ,,Chcę i mogę więcej' 2010

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie w Bobrownikach Małych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rudce 20 grudnia 2010 r. zakończyło realizację zajęć w roku 2010 w ramach projektu pt. „Chcę i mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia realizowane w ramach projektu cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Rudce biorących udział w projekcie. Frekwencja na każdych zajęciach jest bardzo wysoka. Dzieci podczas zajęć wykorzystują materiały dydaktyczne i przybory do gimnastyki korekcyjnej zakupione w ramach projektu. Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób.
W dniu 6 grudnia odbyła się wycieczka do filharmonii w Rzeszowie na spektakl muzyczny pt. „Baśń tysiąca i jednej nocy” w ramach zajęć z koła muzycznego.
Poniżej zamieszczono kilka zdjęć z zajęć z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w ramach projektu.


.
Zajęcia będą kontynuowane po przerwie świąteczno-noworocznej.Wszystkim uczestnikom/uczestniczkom życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2011

wtorek, 5 października 2010

Rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Rudce realizowanych w ramach projektu „Chcę i mogę więcej”.

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie w Bobrownikach Małych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rudce 4 października 2010 r. rozpoczęło realizację zajęć w ramach projektu pt. „Chcę i mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej w Rudce w okresie od października 2010 r. do marca 2011 roku.

W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowano 65 dzieci – uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Rudce.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

1. Indywidualne zajęcia z logopedii – adresowane do 16 dzieci z klas I-III. Podczas trwania projektu dla każdego ucznia/uczennicy zaplanowano przeprowadzenie 5 godzin zegarowych. Indywidualne zajęcia z każdym dzieckiem będą trwały 30 minut. Łącznie w projekcie zostanie przeprowadzonych 80 h indywidualnych zajęć z logopedii. Podczas zajęć dzieci będą m.in. niwelowały zaburzenia mowy, ćwiczyły wywoływanie głosek i aparat artykulacyjny.

2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – będą odbywać się w 3 grupach około 10 osobowych. W zajęciach będzie uczestniczyć 30 uczniów/uczennic z klas I – III. Dla każdej grupy w ramach projektu zaplanowano zrealizowanie 18 godzin lekcyjnych w ramach projektu. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawowej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych ukierunkowanych na konkretną wadę z zastosowaniem przyrządów.

3. Koło muzyczne. W zajęciach będzie brało udział 30 uczniów/uczennic z klas od I do III. Zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu prze okres 18 tygodni. Na zajęciach dzieci będą kształcić głos i słuch muzyczny oraz rozwijać wrażliwość intonacyjno-emisyjną. Uatrakcyjnieniem zajęć będzie wyjazd do Filharmonii w Rzeszowie albo w Krakowie na spektakl muzyczny.

4. Zajęcia z języka angielskiego – będą odbywać się w 2 grupach 10 osobowych.
W zajęciach będzie brało udział 20 uczniów/uczennic z klasy IV. Dla każdej grupy w ramach projektu zaplanowano zrealizowanie 18 godzin lekcyjnych w ramach projektu. Na zajęciach dzieci będą pogłębiać wiedze z zakresu języka angielskiego.

sobota, 4 września 2010

Rekrutacja

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie 
w Bobrownikach Małych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rudce rozpoczyna realizację projektu pt. „Chcę i mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rudce, zamieszkałych na terenie miejscowości Rudka, Bobrowniki Małe i Komorów.

W ramach projektu przewidziano dla uczniów/uczennic:
Klas I-III: 
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- Zajęcia z logopedii
- Koło muzyczne
Klasy IV:
- Zajęcia z języka angielskiego.

Wszystkie zajęcia będą się odbywać 
w Szkole Podstawowej w Rudce.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia do projektu są przyjmowane w Punkcie Rekrutacyjnym mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Rudce w sali nr 8 od 1 do 24 września.

Godziny pracy Punktu Rekrutacyjnego
                   REKRUTACJA
Asystent Projektu – Grzegorz Maciak
         poniedziałek 15.00 – 18.00
            czwartek 15.00 – 18.00

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie projektu i pod numerem telefonu: 608 592 980.

Dokumenty do pobrania:

1. Wersja do druku kolorowego:

- Regulamin projektu – pobierz
- Formularz zgłoszeniowy – pobierz
- Oświadczenie uczestnika projektu o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

2. Wersja do druku czarno-białego:

- Regulamin projektu – pobierz 
- Formularz zgłoszeniowy – pobierz 
- Oświadczenie uczestnika projektu o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

                          Zapraszamy 
     do wzięcia udziału w projekcie