wtorek, 5 października 2010

Rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Rudce realizowanych w ramach projektu „Chcę i mogę więcej”.

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie w Bobrownikach Małych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rudce 4 października 2010 r. rozpoczęło realizację zajęć w ramach projektu pt. „Chcę i mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej w Rudce w okresie od października 2010 r. do marca 2011 roku.

W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowano 65 dzieci – uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Rudce.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

1. Indywidualne zajęcia z logopedii – adresowane do 16 dzieci z klas I-III. Podczas trwania projektu dla każdego ucznia/uczennicy zaplanowano przeprowadzenie 5 godzin zegarowych. Indywidualne zajęcia z każdym dzieckiem będą trwały 30 minut. Łącznie w projekcie zostanie przeprowadzonych 80 h indywidualnych zajęć z logopedii. Podczas zajęć dzieci będą m.in. niwelowały zaburzenia mowy, ćwiczyły wywoływanie głosek i aparat artykulacyjny.

2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – będą odbywać się w 3 grupach około 10 osobowych. W zajęciach będzie uczestniczyć 30 uczniów/uczennic z klas I – III. Dla każdej grupy w ramach projektu zaplanowano zrealizowanie 18 godzin lekcyjnych w ramach projektu. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawowej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych ukierunkowanych na konkretną wadę z zastosowaniem przyrządów.

3. Koło muzyczne. W zajęciach będzie brało udział 30 uczniów/uczennic z klas od I do III. Zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu prze okres 18 tygodni. Na zajęciach dzieci będą kształcić głos i słuch muzyczny oraz rozwijać wrażliwość intonacyjno-emisyjną. Uatrakcyjnieniem zajęć będzie wyjazd do Filharmonii w Rzeszowie albo w Krakowie na spektakl muzyczny.

4. Zajęcia z języka angielskiego – będą odbywać się w 2 grupach 10 osobowych.
W zajęciach będzie brało udział 20 uczniów/uczennic z klasy IV. Dla każdej grupy w ramach projektu zaplanowano zrealizowanie 18 godzin lekcyjnych w ramach projektu. Na zajęciach dzieci będą pogłębiać wiedze z zakresu języka angielskiego.